transarena.eu | basat.eu 
  професионално обучение в транспорта
|  за нас  |  семинари  |
 
   

ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВОДАЧИ »

Кой следва да притежава удостоверение за психологическа годност?

  • кандидатите за придобиване на свидетелство за управление на МПС от категории C, D, C1 и D1;
  • водачите, които предстои да възстановят СУМПС, по реда на Чл.157, ал.4 от ЗдвП (при отнети контролни точки);
  • професионалните водачи на товарни автомобили и автобуси;
  • водачите на таксиметрови автомобили;
  • водачите, попаднали в Чл.174, ал.2, от ЗдвП - отнета правоспособност поради управление на МПС след употреба на алкохол.

В съответствие с последните изменения и допълнения на Наредба №36 на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, относно изискванията за психологическа годност, се въведоха някои съществени промени, които касаят пряко работата на професионалните водачи.

Удостоверенията за психологическа годност, издадени след 12-12-2012г., по силата на Наредбата, са с валидност от 3 години. Тази валидност се отнася за водачи на възраст до 65 години. При възраст над 65 години, валидността на удостоверенията става една година. Следва да се има предвид, че удостоверението за психологическа годност става обект на контрол от страна на компетентнтите органи, т.е. водачите са длъжни да го предоставят при пътни проверки. Не на последно място е и въпросът за глобата на водачите, които не представят валиден документ - 500 лв., Чл.178 в, Закон за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата.

Апелираме ръководителите на транспортни предприятия и професионалните водачи да съблюдават валидността на удостоверенията за психологическа годност.

Българската асоциация на сдруженията от автомобилния транспорт-БАСАТ, чрез ДКЦ "Св.Иван Рилски" ЕООД, гр.София, предоставя възможността за извършване на високопрофесионално психологическо изследване. Екипът се ръководи от г-н Красимир Илиев с професионална квалификация - магистър по специалността ПСИХОЛОГИЯ. Притежава дългогодишен опит в подбора, назначаването, обучението и администрирането на държавни служители в системата на МВР, като психолог, преподавател в ЦСПП- Академия на МВР и началник “Човешки ресурси”. В лабораторията са предоставени най-съвременни условия за нормалното провеждане на психологическото изследване.

 


 

Категория “С” - водач на товарен автомобил.
Обучение за придобиване на правоспособност. ...
 
Категория "С+Е"
...
 
МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ
Придобиване на ADR свидителство за водачи на МПС при превоз на опасни товари ...
 
КАРТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВОДАЧА
Обучение за професионална компетентност в съответствие с директива 2003/59 ЕО ...
 
ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ - ДИПЛОМА НА ИРУ АКАДЕМИЯ
Професионална компетентност за ръководители на транспортната дейност. Курсът е акредитиран от IRU Academy ...
 
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПТП С ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ
Обследване и оценка на личностните качества на професионалните водачи ...
 
РАБОТА С ДИГИТАЛЕН ТАХОГРАФ. ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ.
Правилата за труд и почивка на водачите. Регламент 561/2006 ЕО. Интерактивно обучение, насочено към ръководители и експлоатационен персонал. Реална работа с дигитален тах ...
 
ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ТОВАРИТЕ
Подробно запознаване с действащите стандарти. Изучаване на основните правила и принципи. Запознаване с отделните техники при укрепването на различните видове товари. ...
 
КОНСУЛТАНТИ ПО ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ - АДР
Запознаване със структурата и начина на прилагане на Европейската спогодба за международни превози на опсани товари ...
 
РАБОТА СЪС СКЛАДОВА ТЕХНИКА
Придобиване на правоспособност за работа с електро- и мотокари в предприятията ...
 

...

...

 
   начало  |  за нас  |  семинари  |  контакти            ©2012 НОДИС ЕООД. Всички права са запазени