transarena.eu | basat.eu 
  професионално обучение в транспорта
|  за нас  |  семинари  |
 
   

За нас

НОДИС е национална организация за професионално обучение, създадена по инициатива на Българската асоциация на сдруженията в автомобилния транспорт - БАСАТ, която обединява и защитава интересите на транспортни предприятия с общ брой на подвижния състав надхвърлящ 2500 превозни средства и персонал надвишаващ 6000 служители. БАСАТ  е член на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България - КРИБ и като такава има статута на национално представителна организация на работодателите в Р България. БАСАТ е пълноправен член на европейския съюз на автомобилните превозвачи - UETR. Основната задача на НОДИС е да развива и да прилага нови учебни програми, в рамките на европейското транспортно законодателство, които да гарантират нивото на професионална подготовка на кадрите от автомобилния транспорт.

Наши сътрудници са утвърдени експерти от сферата на професионалното обучение, които влагат своя потенциал в развитието на услугите, предоставяни на транспортните фирми. Учебните програми и съдържанието на печатните издания са съгласувани и редактирани от доказани професионалисти в автомобилния транспорт. Критериите за подбор и последващо периодично обучение на преподавателския състав са адаптирани към последните тенденции в областта на автомобилните превози.   

Чрез своите регионални центрове в страната организацията цели да подпомага практиката в автомобилния транспорт чрез непрекъснато повишаване на квалификацията и подобряване нивото на професионалните умения. Стриктно спазваме утвърдените критерии за акредитация на учебните центрове в цялата страна, като по този начин гарантираме на своите клиенти единни условия при провеждането на квалификационните курсове. Акредитираните центрови в страната са независими юридически лица, които предоставят квалификационни услуги при спазването на единни утвърдени стандарти. Нашите основни приоритети са безопасността на движението по пътищата, опазването на околната среда, подобряване мениджмънта на предприятията по транспортната верига, както и повишаването на икономическата им ефективност.

Нашето най-съществено предимство е силното взаимодействие с транспортния бизнес у нас и в чужбина. На практика осъщесвяваме една важна връзка между работодатели, професионални училища, университети и професионални организации в областта на автомобилните превози.   

НОДИС извършва оценка и подбор на специализиран персонал за транспортните и логистичните предприятия в страната. Познаваме отлично потребностите на транспортните предприятия и се стремим да гарантираме възможно най-добрите условия за работа и развитие на кадрите, ангажирани в транспортния сектор. Това, което ни прави уникални е, че предоставяме възможности за хора без първоначален опит в професията.  

 

 

 


...

...

 
   начало  |  за нас  |  семинари  |  контакти            ©2012 НОДИС ЕООД. Всички права са запазени