transarena.eu | basat.eu 
  професионално обучение в транспорта
|  за нас  |  семинари  |
 
   

КОНСУЛТАНТИ ПО ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ - АДР »

През 1995г. Република България ратифицира Европейската спогодба за международен превоз на опсани стоки по шосе (ADR) от 1957г.и протокола към нея от 1993г. Съгласно чл.5, ал.4 от конституцеята на Република България "Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.".

Курсът за обучение на консултанти по безопасността при превоз на опасни товари и структуриран на основание Наредба №40 от 14 януари 2004г. на министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на вътрешните работи и министерството на околната среда и водите (ДВ бр.15/2004г.) и е съобразен с текстовете на Приложения А и В на ADR 2011.

Целта на обучението е кандидатите да се запознаят със законодателната рамка за превозите на опасни товари, както и със статута на консултанта по безопасността. Прави се задълбочено запознаване със структурата на двете приложения, основните положения в АДР, както и изключенията, които се допускат. Бъдещите консултанти трябва да владеят отлично начините за класификация и идентификация на веществата, спрямо установените класове на опасност, да познават средствата за съхранение и превозване на опасните товари, опаковките и техните инструкции. Изключително внимание се отделя на подготовката на опасния товар за изпращане, процедурите за товарене, разтоварване, превоз и складиране. Консултантът следва да е запознат с изискванията, предявявани към екипажите на превозните средства, видове превозни средства, както и тяхното начално и периодично одобряване.

Обучението е с продължителност 8 дни - целодневни занятия. В края на курса се полага изпит пред ИА"Автомобилна администрация". 

 


 

Категория “С” - водач на товарен автомобил.
Обучение за придобиване на правоспособност. ...
 
Категория "С+Е"
...
 
МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ
Придобиване на ADR свидителство за водачи на МПС при превоз на опасни товари ...
 
КАРТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВОДАЧА
Обучение за професионална компетентност в съответствие с директива 2003/59 ЕО ...
 
ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ - ДИПЛОМА НА ИРУ АКАДЕМИЯ
Професионална компетентност за ръководители на транспортната дейност. Курсът е акредитиран от IRU Academy ...
 
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПТП С ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ
Обследване и оценка на личностните качества на професионалните водачи ...
 
РАБОТА С ДИГИТАЛЕН ТАХОГРАФ. ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ.
Правилата за труд и почивка на водачите. Регламент 561/2006 ЕО. Интерактивно обучение, насочено към ръководители и експлоатационен персонал. Реална работа с дигитален тах ...
 
ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ТОВАРИТЕ
Подробно запознаване с действащите стандарти. Изучаване на основните правила и принципи. Запознаване с отделните техники при укрепването на различните видове товари. ...
 
КОНСУЛТАНТИ ПО ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ - АДР
Запознаване със структурата и начина на прилагане на Европейската спогодба за международни превози на опсани товари ...
 
РАБОТА СЪС СКЛАДОВА ТЕХНИКА
Придобиване на правоспособност за работа с електро- и мотокари в предприятията ...
 

...

...

 
   начало  |  за нас  |  семинари  |  контакти            ©2012 НОДИС ЕООД. Всички права са запазени