transarena.eu | basat.eu 
  професионално обучение в транспорта
|  за нас  |  семинари  |
 
   

РАБОТА С ДИГИТАЛЕН ТАХОГРАФ. ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ. »

Съгласно Наредба № H-3 от 7 април 2009г.на Министерство на транспорта превозните средства, които за първи път са пуснати в експлоатация след 01.01.2007г. и за които се изисква да бъдат оборудвани с тахографи, задължително се оборудват с дигитални тапографи от одобрен тип. Поради това познаването на дигиталния тахограф се превръща в съществена потребност за всеки професионален шофьор. Към 2012г. се очаква постепенно аналоговите тахографи да излязат от употреба.

Обучението за работа с дигитален тахограф е част от обучението на професионалните водачи за придобиване на карта за квалификация. Извън това, ние предлагаме отделни модули, предназначени за водачите и ръководния персонал в транспортните предприятия - целта е по-широк кръг от професионалисти да познават в детайли изискванията на Регламент (ЕО) 561/2006 

 Обучение за водачи - Правила за труд и почивка на водачите

 • разпоредби за времето за труд и почивка на водачите съгласно Регламент (ЕО) 561/2006;
 • правила за провеждане на пътен контрол;
 • права и задължения на водачите, наказателна отговорност;

Продължителност: 3 часа

 Обучение за водачи - Работа с дигитални и аналогови тахографи

 • обслужване на аналогови и дигитални тахографи;
 • практически указания за експлоатация на дигитални тахографи;
 • упражнения на симулатор на дигигтални тахографи;
 • отговорност на шофьора свързана с обслужването на дигиталните и аналогови тахографи;
 • права и задължения на шофьора, гражданска отговорност.

Продължителност: 4 часа

 Обучение за ръководители и експлоатационен персонал от автоторанспортни фирми

 • права и задължение на предприемача, произтичащи от Регламент (ЕО) 561/2006;
 • правила за провеждане на контрол в предприятието;
 • изисквания към предприемача, относно воденето на документацията, свързана с работата на водачите;
 • контрол на работното време на водачите;
 • откриване на неточности на тохошайбите, в записите на дгиталние тахограф;
 • правила за съхраняване на информацията от аналогови и дигитални тахографи и от картите на водачите.

Продължителност: 4 часа

 


 

Категория “С” - водач на товарен автомобил.
Обучение за придобиване на правоспособност. ...
 
Категория "С+Е"
...
 
МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ
Придобиване на ADR свидителство за водачи на МПС при превоз на опасни товари ...
 
КАРТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВОДАЧА
Обучение за професионална компетентност в съответствие с директива 2003/59 ЕО ...
 
ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ - ДИПЛОМА НА ИРУ АКАДЕМИЯ
Професионална компетентност за ръководители на транспортната дейност. Курсът е акредитиран от IRU Academy ...
 
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПТП С ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ
Обследване и оценка на личностните качества на професионалните водачи ...
 
РАБОТА С ДИГИТАЛЕН ТАХОГРАФ. ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ.
Правилата за труд и почивка на водачите. Регламент 561/2006 ЕО. Интерактивно обучение, насочено към ръководители и експлоатационен персонал. Реална работа с дигитален тах ...
 
ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ТОВАРИТЕ
Подробно запознаване с действащите стандарти. Изучаване на основните правила и принципи. Запознаване с отделните техники при укрепването на различните видове товари. ...
 
КОНСУЛТАНТИ ПО ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ - АДР
Запознаване със структурата и начина на прилагане на Европейската спогодба за международни превози на опсани товари ...
 
РАБОТА СЪС СКЛАДОВА ТЕХНИКА
Придобиване на правоспособност за работа с електро- и мотокари в предприятията ...
 

...

...

 
   начало  |  за нас  |  семинари  |  контакти            ©2012 НОДИС ЕООД. Всички права са запазени