transarena.eu | basat.eu 
  професионално обучение в транспорта
|  за нас  |  семинари  |
 
   

КАРТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВОДАЧА »

Това е нов вид обучение, което се въведе на територията на всички страни-членки на ЕС, чрез Директивата за първоначално и периодично обучение на професионалните водачи – 2003/59/ЕО. В националното транспортно законодателство тази Директива е транспонирана чрез Наредба 41 на МТ. Реално то съществува от 2008 година, но предвид големият брой професионални водачи, както и тези с придобиити права, преди влизане в сила на директивата, някои от страните-членки въведоха график за поетапното привеждане в съответствие с изискванията на директивата. Компетентния орган в Р България - ИА"Автомобилна администрация" въведе подобен график, който се базира на датата на придобиване на съответната категория за управление на МПС. Важно е да се спомене, че въпреки добрата воля на някои международни организации в транспорта, не бе постигнато споразумение между отделните страни-членки и на практика те не признават взаимно евентуалните "тратисни периоди". Ето защо съветваме - при осъществяването на международни превози да не разчитате на обявения график, защото той не е достатъчно основание за това, да не ви бъде наложена санкция.  

БАСАТ получи първото удостоверение за регистрация, което дава право за организиране на обучение за придобиване на „Карта за квалификация на водача". В края на всеки курс, кандидатите получават "удостоверение за професионална компетентност", издадено от асоциацията на превозвачите, а на негова база ИА"Автомобилна администрация" издава картата за квалификация. Тя е личен документ с валидност 5 години. След изтичането на този срок, водачите, които ще продължат да упражняват тази професия, следва да преминат опреснителен курс.

КВАЛИФИКАЦИОННИТЕ КУРСОВЕ СА СЛЕДНИТЕ:

- ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАЧАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ


На обучение за придобиване на първоначална квалификация подлежат професионалните водачи със свидетелства за управление от категории D1, D1+E, D, D+E, придобити след 10 септември 2008 г. и категории C1, C1+E, C, C+E, придобити след 10 септември 2009 г. 
 

 - ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ

Това обучение се отнася за всички професионални водачи, които са придобили правоспособност за управление на МПС от подкатегории D1, D1+E и категории D или D+E - преди 10.09.2008г., от подкатегории С1, C1+E и категории C или C+E - преди 10.09.2009г.

Свържете се с нас, за да ви информираме подробно за изискванията, критериите и начина на провеждане на обучението.

 


 

Категория “С” - водач на товарен автомобил.
Обучение за придобиване на правоспособност. ...
 
Категория "С+Е"
...
 
МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ
Придобиване на ADR свидителство за водачи на МПС при превоз на опасни товари ...
 
КАРТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВОДАЧА
Обучение за професионална компетентност в съответствие с директива 2003/59 ЕО ...
 
ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ - ДИПЛОМА НА ИРУ АКАДЕМИЯ
Професионална компетентност за ръководители на транспортната дейност. Курсът е акредитиран от IRU Academy ...
 
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПТП С ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ
Обследване и оценка на личностните качества на професионалните водачи ...
 
РАБОТА С ДИГИТАЛЕН ТАХОГРАФ. ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ.
Правилата за труд и почивка на водачите. Регламент 561/2006 ЕО. Интерактивно обучение, насочено към ръководители и експлоатационен персонал. Реална работа с дигитален тах ...
 
ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ТОВАРИТЕ
Подробно запознаване с действащите стандарти. Изучаване на основните правила и принципи. Запознаване с отделните техники при укрепването на различните видове товари. ...
 
КОНСУЛТАНТИ ПО ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ - АДР
Запознаване със структурата и начина на прилагане на Европейската спогодба за международни превози на опсани товари ...
 
РАБОТА СЪС СКЛАДОВА ТЕХНИКА
Придобиване на правоспособност за работа с електро- и мотокари в предприятията ...
 

...

...

 
   начало  |  за нас  |  семинари  |  контакти            ©2012 НОДИС ЕООД. Всички права са запазени