transarena.eu | basat.eu 
  професионално обучение в транспорта
|  за нас  |  семинари  |
 
   

Категория "С+Е" »

Категория “С+Е”

Обучението за придобиване на правоспособност за управление на МПС от категория  “С+Е”  може да започне не по-рано от 3 месеца, преди кандидатът да е навършил 21-годишна възраст.

Изискване - минимум 1 година след придобиване на Категория ”С”.

Обучението се извършва по 3 модула :

  • Теоритичен модул - “ Ремаркета и системи за прикачване”
  • Практически модул - 16 учебни часа на товарен автомобил “Iveco” с ремарке на полигон.
  • Градско управление на товарен евтомобил “Iveco” с ремарке.

Обучението се провежда от учебен център, оторизиран от Асоциацията на превозвачите - БАСАТ

 


 

Категория “С” - водач на товарен автомобил.
Обучение за придобиване на правоспособност. ...
 
Категория "С+Е"
...
 
МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ
Придобиване на ADR свидителство за водачи на МПС при превоз на опасни товари ...
 
КАРТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВОДАЧА
Обучение за професионална компетентност в съответствие с директива 2003/59 ЕО ...
 
ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ - ДИПЛОМА НА ИРУ АКАДЕМИЯ
Професионална компетентност за ръководители на транспортната дейност. Курсът е акредитиран от IRU Academy ...
 
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПТП С ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ
Обследване и оценка на личностните качества на професионалните водачи ...
 
РАБОТА С ДИГИТАЛЕН ТАХОГРАФ. ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ.
Правилата за труд и почивка на водачите. Регламент 561/2006 ЕО. Интерактивно обучение, насочено към ръководители и експлоатационен персонал. Реална работа с дигитален тах ...
 
ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ТОВАРИТЕ
Подробно запознаване с действащите стандарти. Изучаване на основните правила и принципи. Запознаване с отделните техники при укрепването на различните видове товари. ...
 
КОНСУЛТАНТИ ПО ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ - АДР
Запознаване със структурата и начина на прилагане на Европейската спогодба за международни превози на опсани товари ...
 
РАБОТА СЪС СКЛАДОВА ТЕХНИКА
Придобиване на правоспособност за работа с електро- и мотокари в предприятията ...
 

...

...

 
   начало  |  за нас  |  семинари  |  контакти            ©2012 НОДИС ЕООД. Всички права са запазени