transarena.eu | basat.eu 
  професионално обучение в транспорта
|  за нас  |  семинари  |
 
   

РАБОТА СЪС СКЛАДОВА ТЕХНИКА »

НОДИС предлага осъвременени квалификационни курсове за придобиване на правоспособност за управление на вилични кари, както и опреснително (периодично) обучение за повишаване на квалификацията на операторите.Съвместно с нашите клиенти разработваме обучителни модули с акцент върху безопасността на работното място, превенция на трудовите злополуки, свързани с управлението на карите, както и намаляването на загубите в работното време.Нашето предиство е възможноста да профилираме учебните програми в съответствие със спецификата на вашата дейност, вида на използваната складова техника, както и актуализирана система за оценка на уменията при експлоатацията на карите.

Обучението е част от модулното обучение по специалността "Автотранспортна техника". То се извършва съгласно изискванията на Наредба 1 от 10.04.2006г. на МОН. Основните елементи в програмата са

 • Класификация на карите.
 • Технически характеристики на виличните кари.
 • Основни елементи и възли на виличните кари. Устойчивост на карите-високоповдигачи.
 • Основни правила при работа с вилични кари.
 • Поемане на транспортираните товари.
 • Движение по наклон.
 • Товароподемност на виличния високоповдигач.
 • Преценка на масата на товара.
 • Организация на работата в складове, обслужвани с вилични кари.
 • Нормативни документи.
 • Учебни филми.
 • Оценяване.
 • При необходимост се разглежда допълнителен модул за безопасна работа при управление на газокар

Завършилите курса получават Свидетелство за правоспособност по образец на МОН.

Провеждаме и обучения за ръководен и помощен персонал за безопасна работа с най-съвременна складова техника - ниско-, високоповдигачи и комисионери.

НОДИС разработи специализирано учебно помагало за основните правила при работа с вилични кари.

Наши клиенти са водещи компании със силно развита производствена, складова и логистична дейност:

COCA-COLA БЪЛГАРИЯ
НЕСТЛЕ БЪЛГАРИЯ АД
ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД енд КО
БИЛЛА-БЪЛГАРИЯ ЕООД
ДАНОН СЕРДИКА
МИЛИЦЕР И МЮНХ
ЮНИМАСТЪРС ЛОДЖИСТИКС АД
КЮНЕ И НАГЕЛ
НАДИН
ТАНГРА ООД

ДОВЕРИЕ БРИКО АД
ПРОСТРИЙМ ГРУП
АВИОКОМПАНИЯ БЪЛГАРИЯ ЕР АД
DF БЪЛГАРИЯ
РУББЕРТЕК БЪЛГАРИЯ ЕООД
ЮНГ ООД   

ПОСОЛСТВО НА САЩ 
JTI ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТАБАКО
ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ
МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
БТК АД

ДП "РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ" - ГР.СОФИЯ
УУДУЪРД ИДС БЪЛГАРИЯ ЕООД
ПРИМЕКС ЕООД
АТАРО КЛИМА ЕООД
ДАНФОСС БЪЛГАРИЯ ЕООД
ABB АВАНГАРД СЕВЛИЕВО
TNT БЪЛГАРИЯ
НОВОФЕРМ БАЛКАН ЕАД
BERS Logistics

                

 

 

 

 

 


 

Категория “С” - водач на товарен автомобил.
Обучение за придобиване на правоспособност. ...
 
Категория "С+Е"
...
 
МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ
Придобиване на ADR свидителство за водачи на МПС при превоз на опасни товари ...
 
КАРТА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ВОДАЧА
Обучение за професионална компетентност в съответствие с директива 2003/59 ЕО ...
 
ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ - ДИПЛОМА НА ИРУ АКАДЕМИЯ
Професионална компетентност за ръководители на транспортната дейност. Курсът е акредитиран от IRU Academy ...
 
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПТП С ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ
Обследване и оценка на личностните качества на професионалните водачи ...
 
РАБОТА С ДИГИТАЛЕН ТАХОГРАФ. ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ.
Правилата за труд и почивка на водачите. Регламент 561/2006 ЕО. Интерактивно обучение, насочено към ръководители и експлоатационен персонал. Реална работа с дигитален тах ...
 
ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ТОВАРИТЕ
Подробно запознаване с действащите стандарти. Изучаване на основните правила и принципи. Запознаване с отделните техники при укрепването на различните видове товари. ...
 
КОНСУЛТАНТИ ПО ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ - АДР
Запознаване със структурата и начина на прилагане на Европейската спогодба за международни превози на опсани товари ...
 
РАБОТА СЪС СКЛАДОВА ТЕХНИКА
Придобиване на правоспособност за работа с електро- и мотокари в предприятията ...
 

...

...

 
   начало  |  за нас  |  семинари  |  контакти            ©2012 НОДИС ЕООД. Всички права са запазени